Bedrijfsanalyse


Om tot een unieke online positionering en een vernuftig concept te komen worden er drie analyses verricht, de bedrijfsanalyse, doelgroepanalyse en concurrentieanalyse. De verkregen data van deze analyses vormt waardevolle input voor het vervolg van de online strategie.

Tijdens de bedrijfsanalyse gaan onze specialisten met medewerkers van je organisatie in gesprek om zo alle ins-en-outs van je organisatie te achterhalen en te documenteren. De volgende vragen staan hierbij centraal:

  • Wat zijn de missie & visie?
  • Wat zijn de strategische doelstellingen?
  • Welke producten en diensten voert de organisatie?
  • Wat is de huidige positionering?
  • Welk prijsstrategie voert de organisatie?
  • Welke kernwaarden zijn belangrijk?
  • Wat zijn de huidige (online) marketingactiviteiten?
  • Waar staat de organisatie nu op online gebied?
  • Wat wil de organisatie bereiken op online gebied?


Op basis van bovenstaande antwoorden wordt duidelijk wat de huidige situatie van je organisatie is. Hieruit vloeien zaken die erg goed geregeld zijn (sterktes) en zaken die beter zouden kunnen worden (zwaktes). Het doel is om de sterktes uit te buiten in de online strategie en de zwaktes te verkleinen of zelfs om te buigen naar sterktes.

Het pad naar maximaal online rendement