Concurrentieanalyse


Om tot een unieke online positionering en een vernuftig concept te komen worden er drie analyses verricht, de bedrijfsanalyse, doelgroepanalyse en concurrentieanalyse. De verkregen data van deze analyses vormt waardevolle input voor het vervolg van de online strategie.

Het is verstandig om een concurrentieanalyse uit te voeren, ongeacht in welke markt je organisatie zich beweegt. Door in te spelen op de sterke en zwakke punten van de concurrenten zorg je ervoor dat jouw product of dienst interessanter is voor de klant.

Productportfolio

Tijdens de bedrijfsanalyse is duidelijk geworden welke producten en/of diensten je organisatie voert. Dit productportfolio is de input voor het identificeren, selecteren en analyseren van de concurrenten in de markt van je organisatie.

Identificeren concurrenten

Op basis van de productportfolio wordt er onderzocht welke concurrenten exact gelijke producten of gelijkwaardige alternatieven aanbieden. Er wordt een aantal belangrijke concurrenten geïdentificeerd en geselecteerd.

Benchmark

Benchmarking is het vergelijken van de prestaties en werkwijzen van je eigen organisatie t.o.v. de geslecteerde concurrenten. Er wordt tijdens de benchmark vergeleken op diverse criteria, zoals prijs, korting, communicatie en succesbepalende factoren. Er wordt antwoord gegeven op vragen als: Waarom behalen de concurrenten bovengemiddelde resultaten? Is dit bijvoorbeeld door technologische voorsprong of kwalitatief hogere grondstoffen?

Toekomstperspectief

Het is ook belangrijk om in te schatten wat de toekomstperspectieven van de geselecteerde concurrenten zijn. Met welke trends houden concurrenten rekening? Wat gaan de concurrenten in de toekomst waarschijnlijk doen?

Het pad naar maximaal online rendement