Disclaimer


Time2impress (Kamer van Koophandel nummer: 05087101), hierna te noemen Time2impress, verleent je hierbij toegang tot t2i.nl en nodigt je uit de hier aangeboden diensten af te nemen. Time2impress behoudt zich daarbij het recht voor op ieder moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

Aansprakelijkheid

Time2impress spant zich in om de inhoud van t2i.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op t2i.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Time2impress.

In het bijzonder zijn alle prijzen op t2i.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op t2i.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Time2impress nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Time2impress. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Time2impress, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Time2impress behoudt zich het recht om deze disclaimer van tijd tot tijd te wijzigen.