Doelgroepanalyse


Om tot een unieke online positionering en een vernuftig concept te komen worden er drie analyses verricht, de bedrijfsanalyse, doelgroepanalyse en concurrentieanalyse. De verkregen uitkomsten van deze analyses vormen waardevolle input voor het vervolg van de online strategie.

Wat je als organisatie wilt is helder geworden tijdens de bedrijfsanalyse, maar wie zegt dat dit overeenkomt met de wensen en behoeften van de doelgroep? Inzicht in wensen, behoeften en het gedrag van je doelgroep is cruciaal voor online succes. Time2impress verricht daarom een uitgebreide doelgroepanalyse, bestaande uit kwalitatief en kwantitatief onderzoek.

Kwalitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoek voert Time2impress uit door een aantal interviews af te nemen bij stakeholders. Deze interviews leveren kwalitatieve informatie op van het beeld dat stakeholders hebben van je organisatie. Zij hebben veel kennis in huis rondom de wensen en eisen van de doelgroep en kunnen je als geen ander vertellen wat zij missen en wat er verbeterd zou kunnen worden. De uitkomsten van de stakeholdersanalyse worden door onze specialisten vastgelegd en geanalyseerd.

Persona's

Op basis van het kwalitatief en kwantitatief onderzoek definieert Time2impress persona's. Dit zijn kenmerken van een aantal leden van de doelgroep. Een persona wordt omschreven in termen van onder andere demografie, behoeften, biografie en voorkeuren. Op deze manier krijgt de doelgroep een gezicht en kan er in de vervolgstappen rekening gehouden worden met hoe zij online media en campages het liefst zouden willen zien en gebruiken.

Kwantitatief onderzoek

Naast kwalitatief wordt er ook kwantitatief onderzoek verricht als onderdeel van de doelgroepanalyse. Kwantitatief onderzoek geeft cijfermatige resultaten over de doelgroep op diverse criteria.

Demografische factoren

Om een helder beeld te krijgen van de kenmerken en voorkeuren van de doelgroep van je organisatie onderzoeken wij onder andere demografische factoren. Onze specialisten verrichten onderzoek naar de omvang, dichtheid, geografische verdeling, geslacht, opleiding, beroep en gezinssamenstelling van de doelgroep.

Online koopgedrag

In welke mate is de doelgroep online vertegenwoordigd? Gebruiken zij het Internet alleen in de orientatiefase of vinden er ook online aankopen plaats? Dit zijn interessante vraagstukken voor het bepalen van de koopintentie en het online koopgedrag. Het is waardevolle input voor het bepalen van een unieke online positionering en een vernuftig concept.

Trends

Was een mobiele website vijf jaar geleden nog onnodig, nu is responsive webdesign niet meer weg te denken. Maar is die trend een eendagsvlieg of dient er serieus rekening mee gehouden te worden? Time2impress signaleert algemene trends, maar verricht ook specifiek onderzoek naar de trends in de doelgroep van jouw organisatie. Trends bieden veelal kansen, waar Time2impress vernuftig op in weet te spelen.

Het pad naar maximaal online rendement