Online positionering


Met alle verkregen input uit de bedrijfsanalyse, doelgroepanalyse en concurrentieanalyse is het tijd om de online strategie op te stellen. Hierbij wordt eerst de online positionering uitgewerkt, gevolgd door het concept.

Het opstellen van de online positionering is het proces waarbij je organisatie een voorkeurspositie in de gedachte van je doelgroep krijgt. Met behulp van originaliteit zorgen onze strategen voor differentiatie ten opzichte van je concurrenten. De online positionering zal altijd in harmonie met de persoonlijkheid en waarden van je organisatie worden opgesteld.

Strategische keuzes

Feitelijk is dit een proces waarbij er zaken worden geprioriteerd en er belangrijke strategische keuzes gemaakt worden. Een online strategie heeft doorgaans een minder lange looptijd dan een traditionele strategie, al is de impact van de gekozen strategie net zo groot.

Online missie & visie

Er zal worden gekeken of de bestaande missie en visie ook volstaan voor de online activiteiten van de organisatie. Volstaan deze niet, dan zal er een aparte online missie en visie worden gedefinieerd.

Online doelgroep(en)

Het is mogelijk dat er uit de analyses naar voren komt dat de huidige gedefinieerde segmenten van de doelgroep niet voldoen voor de online activiteiten van je organisatie. In dat geval wordt de online doelgroep anders gesegmenteerd, maar in de meeste gevallen is de online doelgroep hetzelfde als de offline doelgroep.

Online propositie

Een propositie vormt de meerwaarde en het bestaansrecht van je organisatie. Een goede propositie is te betrekken bij alles wat je verder doet of laat om de online strategie te realiseren.

Tone of voice

Een eigen toon is belangrijk, dit is hét verbale onderdeel van de identiteit. Het zijn de woorden die je kiest, de taal die je gebruikt en de manier waarop je zinnen opbouwt. Time2impress zorgt ervoor dat klanten je organisatie herkennen zodat zij je boodschap sneller onthouden. Belangrijk hierbij is dat je precies weet hoe de doelgroep aangesproken wenst te worden. Wanneer je weet voor wie je schrijft kun je pas bepalen of de toon klopt.

Inzet online media en campagnes

Nu de positionering en de behoeften en kenmerken van de doelgroep bekend zijn worden er keuzes gemaakt voor de inzet van online media en online campagnes. Aan welke eisen dient het concept te voldoen? Wordt er een website of webshop gerealiseerd? En welke online campagnes kunnen er het beste worden ingezet zodat er synergie wordt behaald?

Het pad naar maximaal online rendement